Nguyễn Thị Quế Chi

Luật sư Nguyễn Minh Anh

LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ QUẾ CHI

Chức danh: TRƯỞNG VĂN PHÒNG

Mobile:  / Tel:   Exit: 

Skyper/YH:quechi@tvlaw.vn

Email:

 

 

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội Lawyer of the Hanoi Bar Association
  • Trình độ: Thạc sỹ Luật. Chuyên ngành: Luật Kinh tế 
  • Thời gian hoạt động nghề: 15 năm
  • Kinh nghiệm: Tư vấn cho các Doanh nghiệp lớn hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Giáo dục...
  • Experiencse: Consultant for big enterprises in the businesse areas of: Construction, Real Estate, Banking, Insurance, Healthcare, Education etc. Các hình thức tham gia tư vấn: Means of legal advisory:
  • Luật sư Lawyer - Trưởng phòng pháp chế/Trưởng ban pháp chế và kiểm soát tuân thủ
  • Đại diện pháp lý cho Doanh nghiệp 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây