Sở hữu trí tuệ

Định giá thương hiệu của doanh nghiệp như thế nào?

Định giá thương hiệu của doanh nghiệp như thế nào?

15/01/2019

Theo nghiên cứu của tổ chức Interbrand đã rút ra kết luận: trung bình, thương hiệu đóng góp một...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

15/01/2019

Nhãn hiệu là thuật ngữ được nhiều người biết đến bởi tính phổ biến của nó thông qua các nhãn hàng...

Điều kiện để đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Điều kiện để đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

15/01/2019

Vậy nhãn hiệu là gì và doanh nghiệp bạn cần phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của...