Tư vấn đất đai

Điều kiện Huy động vốn thực hiện dự án BĐS

Điều kiện Huy động vốn thực hiện dự án BĐS

08/05/2019

Huy động vốn thựchiện dự án BĐS là vấn đề quan trọng tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh...

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

26/04/2019

Tổ chức, cá nhân được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện về...