Tag: capdoi

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

31/05/2019

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GCN quyền sử dụng đất

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây