Tag: nhapquoctich

Nhập quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân VN

Nhập quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân VN

07/05/2019

Trường hợp đã có quốc tịch nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam muốn được nhập quốc...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây