Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ theo Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014:

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.”

Như vậy khi có thay đổi về ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

2. Trình tự thủ tục

      Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thành phần hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục.

3. Kết quả

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

4. Dịch vụ tư vấn thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty của Tvlaw

-        Tư vấn các điều kiện, cách áp mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật.

-        Mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh của khách hàng.

-        Soạn thảo chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng

             -        Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây