Dịch vụ hành chính

Hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam

Hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam

08/05/2019

Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp muốn sử dụng tại VN cần được Bộ...

Kinh doanh dịch vụ Spa

Kinh doanh dịch vụ Spa

02/05/2019

Spa” là thuật ngữ nước ngoài, là tên gọi thông dụng tại Việt Nam. Mọi người sử dụng thuật ngữ...

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài

26/04/2019

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam muốn sử dụng tại nước ngoài cần được Bộ ngoại giao VN chứng nhận...

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

24/04/2019

Chỉ với 5 bước thì cá nhân đã có một chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Dịch vụ cấp chứng...

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

24/04/2019

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc. Cấp chứng...

Hướng dẫn cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Hướng dẫn cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

14/01/2019

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. Phiếu công bố phải được người...

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

14/01/2019

Theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị...

Thủ tục công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thủ tục công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước

14/01/2019

Hiện nay, nhu cầu sử dụng Mỹ phẩm từ các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có trong nước đã trở thành...

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

12/01/2019

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP thông tư số: 06/2011/TT-BYT....