Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam

Hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam

08/05/2019

Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp muốn sử dụng tại VN cần được Bộ...

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài

26/04/2019

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam muốn sử dụng tại nước ngoài cần được Bộ ngoại giao VN chứng nhận...