Công bố sản phẩm

Hướng dẫn cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Hướng dẫn cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

14/01/2019

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. Phiếu công bố phải được người...

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

14/01/2019

Theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị...

Thủ tục công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thủ tục công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước

14/01/2019

Hiện nay, nhu cầu sử dụng Mỹ phẩm từ các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có trong nước đã trở thành...

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

12/01/2019

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP thông tư số: 06/2011/TT-BYT....