Xây dựng, kinh doanh bất động sản

Điều kiện Huy động vốn thực hiện dự án BĐS

Điều kiện Huy động vốn thực hiện dự án BĐS

08/05/2019

Huy động vốn thựchiện dự án BĐS là vấn đề quan trọng tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh...

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

07/05/2019

Cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập cần đáp ứng điều kiện có chứng chỉ hành nghề hoạt...