Kinh nghiệm Luật sư TVlaw

HỒ SƠ NHÂN SỰ

 

 

 1. THÔNG TIN NHÂN SỰ
 • Họ và tên:             TRẦN THỊ HẢI YẾN
 • Học vị:                  Luật sư, Thạc sĩ Luật Thương mại Hàng hải quốc tế
 • Vị trí hiện tại:       Luật sư tư vấn;
 • Điện thoại:            19006565
 • Email:                   luatsu@tvlaw.vn 
 1. LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
 • Luật KD Bất động sản và Dịch vụ nghỉ dưỡng
 • Luật Tài chính Ngân hàng
 • Luật Đầu tư nước ngoài
 • Luật Doanh nghiệp và Lao động
 • Luật Thương mại
 • Luât Xây dựng
 • Luật Hàng hải và Vận tải biển
 • Luật Vận tải và Dịch vụ hậu cần
 • Luật Bảo hiểm Phi nhân thọ
  • Luật Công pháp Quốc tế (Luật biển và Môi trường)
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

 

HỒ SƠ NHÂN SỰ

 

 

 1. THÔNG TIN NHÂN SỰ
 • Họ và tên:            VŨ THỊ VIỆT HÀ
 • Học vị:                  Luật sư, Thạc sĩ Luật
 • Vị trí hiện tại:       Luật sư tư vấn;
 • Điện thoại:            19006565
 • Email:                   luatsu@tvlaw.vn
 1. LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
 • Luật KD Bất động sản và Dịch vụ nghỉ dưỡng
 • Luật Tài chính Ngân hàng
 • Luật Đầu tư nước ngoài
 • Luật Doanh nghiệp và Lao động
 • Luật Thương mại
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây