Mr. Trần Duy Hưng

Luật sư Nguyễn Minh Anh        Mr.TRẦN DUY HƯNG

Chức danh:

Mobile:  / Tel:   Exit: 

Skyper/YH:hung.tranduy@tvlaw.vn

Email:

 

 

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Kết nạp thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội vào năm 2001 
  • Thành viên Hội Luật gia Hà Nội
  • Kinh nghiệm : Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng, Y tế, Giáo dục... 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây